Eng

PAXEL BN  - PROIZVODNJA DOPUNSKIH SMEŠA ZA ISHRANU ŽIVOTINJA

PRIMENOM „SCHAUMANN" PREMIKSA I DOMAĆE „NON – GMO" SOJINE SAČME

Paxel d.o.o.

Paxel Bn je preduzeće osnovano 2005. godine u Dvorovima, kao kćerka firma preduzeća Paxel iz Beograda. Cilj osnivanja bio je da se aktivnosti matičnog preduzeća prošire i na tržište Bosne i Hercegovine.

Nakon dugogodišnje uspešne saradnje matičnog preduzeća sa nemačko-austrijskom firmom Schaumann u prodaji vitaminsko-mineralnih predsmeša za ishranu životinja na tržištu Republike Srbije, postignut je dogovor da se saradnja proširi i na proizvodnju dopunskih smeša namenjenih ishrani domaćih životinja.

U tu svrhu Paxel Bn je investirao u izgradnju poslovnog i proizvodno - magacinskog objekta, u kojem je predviđeno startovanje proizvodnje početkom 2018. godine.

U automatizovanom i kontrolisanom proizvodnom procesu, uz primenu neophodnih standarda, će nastajati najkvalitetniji proizvodi namenjeni ishrani domaćih životinja na tržištu celog regiona, kao spoj vitaminsko - mineralnih predsmeša izvedenih iz višedecenijskog iskustva u naučno-tehnološkom unapređenju firme Schaumann, sa visokokvalitetnom domaćom sojinom sačmom bez genetskih modifikacija.

PAXEL BN  - PROIZVODNJA DOPUNSKIH SMEŠA ZA ISHRANU ŽIVOTINJA

PRIMENOM „SCHAUMANN" PREMIKSA I DOMAĆE „NON – GMO" SOJINE SAČME

Paxel d.o.o.
Menu